Mise SOČ

Richard Plný

4. 7. 2017

Aktivity

Vždycky se snažíme, abychom získali co největší množství zkušeností, na jejichž základě můžeme Pager dále rozvíjet. Jednou z nich byla i účast ve Středoškolské odborné činnosti.Středoškolská odborná činnost (SOČ) je celostátní soutěž oborných prací studentů středních škol. My jsme se jako vítězové krajského kola letošního ročníku zúčastnili a ve dnech 16. - 19. června 2017 jsme jeli na Celostátní přehlídku Středoškolské odborné činnosti 2017, která se konala v moravských Boskovicích.

Naše cesta začala 16. června cestou autobusem do Boskovic z pražského Karlína. Po dlouhé 5hodinové cestě jsme byli dost unavení, a to nám zbývalo ještě připravit vše potřebné na obhajobu a vystavit své postery. A jako by toho nebylo málo, těsně po příjezdu se Matěji Černíkovi, kterého z našeho blogu asi znáte lépe než mě, udělalo špatně od žaludku, takže se ani nezúčastnil slavnostního zahájení.

V sobotu, tj. v den obhajob, tedy toho úplně nejdůležitějšího dne z celé přehlídky, už mu naštěstí bylo lépe. Za těch pár hodin, které nám na obhajoby pořadatelé věnovali, tady ostatní studenti představili mnoho zajímavých a promyšlených prací; jako příklad můžeme uvést třeba vlastní herní engine, pokladní aplikaci pro ubytovny a restaurace s podporou EET, vlastnoručně vyrobený a naprogramovaný dron, optické rozpoznávání psaného textu a mnohé další. Nutno podotknout, že zde byly představeny práce z nejrůznějších koutů informatiky, přičemž že u žádné z nich se nedalo pochybovat o kvalitě a obrovském množství práce, kterou každý z autorů odvedl.

Sobotní podvečer byl věnován vystaveným posterům. Nám se během výstavy podařilo navázat kontakt s mnoha dalšími účastníky SOČ a dokonce i s některými studenty VŠ. Také jsme měli příležitost zjistit, jakými tématy a problémy se zabývají lidé i z dalších oborů.

Na neděli, kdy už to vypadalo, že se Matěj uzdravil, pro nás byl připraven výlet do Moravského krasu. Krajina i samotné jeskyně byly nádherné, všem doporučujeme se zajet na toto půvabné místo podívat. Hlavně jsme ale uvítali možnost si po náročné sobotě odpočinout.

Na odpoledne bylo naplánováno slavnostní vyhlášení. V boskovické sokolovně se shromáždili jak účastníci, tak mnoho významných lidí (zástupci MŠMT, AV ČR, apod.). Protože informatika byla řazena jako obor 18, tj. úplně poslední, na naše vyhlášení jsme si museli pořádnou chvíli počkat.

Pager nakonec obsadil 9. místo. Abychom byli naprosto upřímní, snili jsme o lepším umístění, ale protože se žádná z lépe hodnocených prací nezabývala ani vzdáleně problematikou webových stránek, jsme vcelku spokojení.

Celkově hodnotíme celou akci poměrně kladně. Velmi nás těší, že se Pager dokázal slušně umístit na celorepublikové úrovni. SOČka však měla velký dopad i na nás. Měli jsme šanci hovořit s mnoha nadanými studenty, poznat fascinující práce nejenom z našeho oboru a změřit síly s ostatními účastníky. Zároveň jsme získali novou motivaci pro další rozvoj nejen Pageru, ale i sebe samých. A slibujeme, že z toho budete těžit i Vy, protože Pager se žene dál a bude se stávat stále lepším a lepším.